PVRC Picture Galleries

  • Fowlfest 2011
  • W3AO Field Day 2011
  • W3LPL Open House 2011
  • 2008 PVRC Christmas Party (tks N3JT)
  • Charter (and active) member W7YS at WAR in 1945
  • 2007 PVRC Christmas Party
  • 2004 Christmas Party
  • PVRC Dinner 2001 K3SA
  • NR4M
  • W3MSK/W3AU remembered
  • W3AU Awards
  • More W3AU here
  • W3GRF/W3TOM
  • W3LPL June 1999 Gallery
  • W3LPL Open House 2004
  • W3LPL Open House 2006
  •  - Additional W3LPL Open House 2006 pix
  • W3LPL Open House 2007
  • Fowllfest 2006 at W3YOZ (tks n3jt)
  • Fowlfest 2007 (tks N3JT)
  • More Fowlfest 2007 pix here Still more Fowlfest here (tks N3AM)
  • K4JA Open House 2001
  • K3SA-PJ3CW.WAV audio
  • N3OC
  • W3TMZ
  • WB3JRU/W3UR
  • W3ZZ (SK)

    ---(More PICTURES Below)---

  •  

     

    W4KFC FD 1950

    PVRC FRC 1953

    W4NO W3KDP W4MOJ

    NOVICE NIGHT - W3GRF

    W3GRF W7RM W5ENG W4KFC

    W4IA W3GRF W4FF

    K3SA as K3ZAW 1966

    W3TMZ-W5KL-W3VOS @1955 FRC/PVRC Meeting

    W3FQB 1950

    W3TOM/W3GRF

    W3FQZ FIELD DAY 1950

    PVRC FIRST DXCC
    W3GRF W4IA W3JTC

    VIC CLARK W4KFC 1950

    W3TMZ/8 PVRC Reunion 1968?

     

    PVRC home